ติดต่อเรา

ที่อยู่

 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

281 หมู่ที่ 6 บ้านหนองหอย ตำบล บางทรายใหญ่ อำเภอ เมือง จังหวัด มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000 

เบอร์โทรศัพท์  โทรศัพท์ 042-660445   โทรสาร 042-660442 ต่อ 148
เว็บไซต์  http://social.pccm.ac.th/
อีเมลล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.